De Drollschobbe in de Schwarzamsel Bischd aa grad doo, unn’s iss rischdisch schää, do mecht kään Deiwel hääm – unn wann’s dann häßt, „mer misse gee“, werd’s jedem u’bequääm. „Noch ääner bloß, ään guude Schobbe, kumm Gerd, schenk’ ääner ei! Ään Forschder Schdift, so’n edle Trobbe – ja, 's derf de Beschde sei! De Gerd nemmt’s große Schobbeglas unn gluggert ääner nei - unn hot de Vadder a schunn Gas, de Riesling schmeckt noch fei! Mer schdeet jetzt um die Thek’ drumrum, unn's Glas geht kreiz unn quer, mer babbelt noch e bissel dumm, unn's fallt ääm gar net schwer! Aän jeder zuggelt an däm Glas unn ääns is ganz gewiß: Du lebberschd den mit Zung unn Nas, weil des de Ledschte iss! Du beischd unn schmeckschd dänne Woi, schlecksch – d'Schnut bis hinner d'Ohre – unn dankschd deim Herrgott dodebei, daß d' in de Palz gebore! So'n Schobbe, wu im Krääs rumdrollt, des is e heilisch’ Sach’, ään ledschte Schlurf vum Rewegold, der macht dich nochmol wach. Unn hoschd a net die recht’ Kontroll, was neikippschd unner d'Nas, findschd ääns b‘sonnders wunnervoll: Jetzd zehlt blos ’s Aachemaß! Z’amme stehn ma um des Glas, unn duun's hipnodisiere. Unn hääm will jetzt erschd reschd kään Aas, des kannsch ganz deidlich spiere! Mer duud sich so sympadisch finne, duut Freundschaft dodorch pfleeche unn in deim Hern (in im klääne hinne) duuschd ään äänzche Wunsch bloß heche: Ään zwädde Schobbe muß noch her, so jung kummschd nimmi zamme! „Noch ääner bloß – hoscht g'heert – unn schwör!!!“, so driwweliert die Mamme. Unn widder fangd's vunn vorne aa: ’s Genieße, 's Schmegge, ’s Beiße! Du hoschd noch net de Lääde draa unn des duusch’d aa beweise: Drum b'schdellschd de Dritte noch beim Gerd! „Um halwer geh’ma häm!“ (Net dass die Mamme grandisch werd, falls noch ään Schobbe käm.) G’widder, heit iss wirklich speet... Doch's iss schunn Tradition, dass känner vun uns häämwärts geht – wann's schää war – ääfach „ohne“! Die Schöbbelscher so ganz zum Schluß sinn in de Palz halt Sitt’ – unn außerdem ään Hochgenuß: ’s Beschd – trinkschd ääner mit!!!    Ausgegraawe unn reschdlisch fer rischdisch fer die Schwarzamsel –  befunne               vumm Boltze Fred. Iwwerprieft unn geneemischd vunn Kompetenze vum Stammtisch. (www)